Pædagogisk støtte

På Botilbuddet er der en struktur for hverdagen, der skaber forudsigelighed for beboerne.

Hver beboer har 2 kontaktpersoner, der har det overordnede ansvar i det daglige i forhold til planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde, samt administrative opgaver i forhold til sagsbehandler, jobcenter eller andre relevante instanser

Kontaktpersoner sørger også for at der bliver skrevet statusrapporter til sagsbehandler en gang årligt

Medarbejderne får regelmæssig supervision

Alle beboere får udarbejdet en faglig plan for den pædagogiske støtte i samarbejde med kontaktpersoner.

Hvis det vurderes at der er behov, samarbejdes der med fagpersoner der har kenskab til målgruppen f.eks kostvejleder psykolog eller andre der har en særlig ekspertrise i personer med autismespektrumforstyrrelser

Og alle beboere har en struktur der er tilpasset den enkelte efter individuelle behov.

Planen bliver revideret ved behov.​

Klik på billederne