Overenskomst

Botilbuddet Sct.Mikkelsgade har overenskomst , der er indgået mellem

Dansk Erhverv Arbejdsgiver og  Socialpædagogernes  landsforbund   :

2017/2020

Landsoverenskomst

For personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdsteder, private tilbud samt private dagbehandlingstilbud m.v

Desuden har Botilbuddet en lokal arbejdstidsaftale med SL