Opkvalificering

Der er løbende supervision / kurser for det pædagogiske team på Botilbuddet for at kvalificere det pædagogiske arbejde med den målgruppe der er på Sct.Mikkelsgade

Medarbejderne får supervision fra MOLIS

Ea Carøe og Louise Sandholt Trip

Alle har desuden været på et opdateringskursus i medicin ved korrekt medicin – Randi boesen jansdorf

Alle deltager i det årlige Autisme personale træf for at møde andre i det netværk der arbejder indenfor autismeområdet og for at blive opdaterede på den nyeste faglige viden indenfor området

Der er løbende brandkurer og kurser i førstehjælp for hele huset både medarbejdere og beboere