Der er løbende kurser for at kvalificere det pædagogiske arbejde med den målgruppe der er på Botilbuddet.​

De pædagogiske medarbejdere får supervison fra Psykologcompagniet psykolog Daniel Elvén.

Der gives også supervision fra Psykologisk ressourcecenter Christina Sommer.

Alle deltager i det årlige Autisme personale træf for at møde andre i det netværk der er for professionelle, samt blive opdateret på den nyeste faglige viden indenfor området.

I 2015/ 2016 har der f.eks været kurser i ” Katkassen ” Ea Carøe ” Kommunikation ” Jan Huus for medarbejderne.

” Hjernens funktion og opbygning ” Ea Carøe ” Kursus i sund levevis ” Cathrine Ilsøe.

Som var kurser både beboere og medarbejdere deltog.​

Der er løbende brandkurser og kurser i førstehjælp for både beboere og medarbejdere.​

Klik på billederne