Om Botilbuddet

Botilbud siden 2002

Botilbuddet har eksisteret siden 2002 , først som Botilbuddet Vestergade og siden fra 2007 som Botilbuddet Sct.Mikkelsgade. Botilbuddet er godkendt af Social tilsyn, vi har ni  § 107 pladser, hvoraf to er fleksible og kan bruges til § 108 pladser.

Det pædagogiske team består af én daglig leder – uddannede pædagoger og pædagogiske medhjælpere, nattevagter samt vikarer til afløsning ved ferie og sygdom.

Botilbuddet har overenskomst indgået mellem Sl og Dansk Erhverv for private botilbud

Visitering til Botilbud sker efter henvendelse fra sagsbehandler

Billede af Sct. Mikkelsgade 10 set fra gaden

Værdigrundlag

Socialt samvær og social kompetence

Vi lægger vægt på samvær med bofæller gennem fælles aktiviteter og fejring af fødselsdage og traditioner.

Vi hjælper borgeren til at deltage i fritidsaktiviteter og knytte venskaber.

Vi er en del af det nære lokalsamfund i hverdagen og deltager i lokale aktiviteter

Selvstændighed og udvikling

Vi arbejder med læring af nye færdigheder, som forberedelse til en mere selvstændig boform.

Borgeren inddrages i deres egen hverdag og får medbestemmelse. De støttes til at træffer egne valg og beslutninger.

Vi støtter borgerne i at få en uddannelse eller beskæftigelse.

 

Tryg hverdag

Vi arbejder for at borgeren oplever en god og tryg hverdag , med en struktur , der giver forudsigelighed.

Faglig kompetence

Vi vægter, at personalet har solid faglig viden om autisme, og at den pædagogiske støtte er baseret på pædagogiske redskaber, der er målrettet borgerne.

Bestyrelse

Botilbuddet der ejet af en fond , der drives af en bestyrelse.

Bestyrelsemedlemmer

Formand: Søren Olsen s.olsen1010@gmail.com 

Næstformand: Jens Fransen

Mette Thomas, Revisor  

David Tønsberg, Direktør Solotio gruppen

Tilsyn

Botilbuddet er under tilsyn fra Socialtilsyn Øst