Botilbuddet Sct. Mikkelsgade – Et godt botilbud for unge

Botilbuddet er et Botilbud efter § 107 i serviceloven for unge og voksne med forstyrrelser indenfor autismespektrummet.

Botilbuddet har et trygt bomiljø og en struktur der støtter i hverdagen med forudsigelighed. Det giver mulighed for at træne færdigheder i at få en selvstændig tilværelse.

Se huset

Mød pædagogisk team

Det pædagogiske team i Sct. Mikkelsgade 10

Hverdagen