Et rart sted at bo

Vi ved hvordan det er, at have autisme og kan give dig færdigheder, der gør dig i stand til at leve selvstændigt Der er pædagogiske medarbejdere på Botilbuddet hele døgnet. Du får vejledning , støtte eller praktisk hjælp til at lære. Botilbuddet er et Botilbud efter § 107 og § 108 i serviceloven for unge og voksne med forstyrrelser indenfor autismespektrummet.

huset

Botilbuddet består af 5 lejligheder med 3 værelser til unge med autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Vi har også en lejlighed med personalets kontor og fællesfaciliteter.

Mød det pædagogiske team

Vi er 8 fastansatte og har tilknyttet en gruppe faste vikarer.​

Næsten alle vores faste medarbejdere er pædagoger. Hvis ikke har medarbejderne andre kvalifikationer, der matcher, så som at de kender målgruppen og har nogle kompetencer, så de kan supplere den øvrige personalegruppe.

tre-paa-tur